JOIN WITH US

 สนใจวิ่งร่วมงานกับVR168 

ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.พนักงานขับรถต้องมีประสพการณ์งานตู้เย็นวิ่งผลไม้สด และสามารถใช้งานตู้คอนเทนเนอร์รีเฟอร์ได้เป็นอย่างดี                  

-รถหัวลาก หางลาก 3 เพลา รถไม่เกิน 10 ปี
-รถต้องมีหมวกแก้ปด้านบนหัวเก๋งรถ
-เครื่องเจนไม่ต่ำกว่า 25KVA/สภาพต้องใหม่
-พนักงานขับรถ ต้องมีประสพการ์ณขับตู้เย็นมาก่อนไม่น้อยกว่า 1 ปี
พาสปอร์ตคนขับรถ
พาสปอร์ตรถ ตัวT
ประกันสินค้า ประเภทผลไม้สด ทุนไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท
ประกันตู้ ไม่น้อยกว่า 300,000 บาท
เตรียมรูปถ่ายดังนี้

-ภาพถ่ายหัวลาก-หาง ด้านหน้าตรง ด้านข้างซ้าย-ขวา 
-ภาพถ่ายเครื่องเจน
-สำเนาทะเบียนรถหัว-หาง
สำเนากรมธรรม์ประกัน
สำเนาเอกสารคนขับ ใบขับขี่พร้อมกับสำเนาพาสปอร์ต
สำเนาบุ้คแบงค์สำหรับโอนเงิน ของกสิกร

หากมีคุณสมบัติครบติดต่อเข้าร่วมงาน
 ได้ที่ 091-120-1330 คุณอ้อ ส่งข้อมูลทางไลน์กลุ่ม
                                                                     สมัครขับรถ ติดต่อเขียนใบสมัครได้ที่ ออฟฟิสวี.อาร์ จ.นครพนมโทรสอบถามได้ที่ 085-461-9513 คุณเด 

                                                                     คุณสมบัติ ของพนักงานขับรถมีดังนี้

                                                                   1.มีประสพการณ์ขับรถหัวลาก งานผลไม้มาก่อนไม่น้อยกว่า 1 ปี
                                                                   2.มีพาสปอร์ต
                                                                   3.ใบขับขี่ประเภท 3 ขึ้นไป
                                                                  4.ไม่ติดเหล้าและต้องไม่มีประวัติติดยาเสพติด
                                                                หากเป็นเพื่อนกับพนักงานขับรถของวีอาร์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ